Strona g管
Dodaj og㺥nie
Szukaj
Og㺥nia
Kontakt
O nas
Regulamin
Do䵪 Telefon
Download
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-06-18
0.28%
3,8097
0.08%
4,2631
0.23%
3,8099
0.18%
4,7736 
Regulamin
Regulamin
Przepisy ogólne
1. Elektrownie Wiatrowe.pl jest serwisem bezpatnych ogosze internetowych, dodawanych do serwisu po akceptacji Administratora strony,
a). Uzyskanie danych kontaktowych do ogoszenia jest patne, aktualna cena jest zawsze podawana pod ogoszeniem
2. Uytkownik wpisujc swoje dane do zasobów serwisu Elektrownie Wiatrowe.pl owiadcza, i zapozna si z poniszym regulaminem i bdzie go przestrzega,
3. Wpisujc dane osobowe do serwisu Elektrownie Wiatrowe.pl uytkownik wyraa zgod na publikowanie ich w sieci Internet. Wpisywanie danych jest dobrowolne,
4. Uytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza si na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostpnianie i opracowywanie swoich udostpnionych danych osobowych przez Elektrownie Wiatrowe.pl.
5. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu Elektrownie Wiatrowe.pl s osoby penoletnie.
Wasno intelektualna
6. Tre stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z pón. zm.). Prawa autorskie do treci materiaów zawartych na stronach internetowych przysuguj wycznie wacicielowi www.ElektrownieWiatrowe.pl.
7. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyej materiaów wymaga zgody waciciela www.ElektrownieWiatrowe.pl w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.
Obostrzenia formalno-prawne
8. W przypadku zamieszczania ogosze w serwisie internetowym, Elektrownie Wiatrowe.pl nabywa nieodpatne prawo wykorzystania, uywania i dystrybuowania zamieszczonych ogosze.
9. Serwis Elektrownie Wiatrowe.pl nie bierze udziau w transakcjach pomidzy uczestnikami rynku, którzy korzystaj z naszych zasobów. Caa odpowiedzialno wynikajca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na uytkowniku serwisu. ElektrownieWiatrowe.pl nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Treci ofert zawartych na stronie internetowej www.elektrowniewiatrowe.pl maj wycznie charakter informacyjny, nie mog by traktowane jako oferta handlowa.
10. Informacje zawarte na stronach serwisu Elektrownie Wiatrowe.pl mog by wykorzystane tylko i wycznie do celów zgodnych z prawem. Tre ogosze niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogoszeniodawcy bd przekazywane odpowiednim organom cigania.
11. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie Elektrownie Wiatrowe.pl treci bdz materiaów niezgodnych z prawem polskim lub midzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to midzy innymi materiay patentowe, chronione prawem autorskim, materiay obsceniczne, obrazliwe, amice prawo do prywatnoci, nawoujce do nienawici rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujcych przemoc, bdz niezgodne z ogólnie przyjt netykiet.
12. W przypadku, gdy wywie si spór pomidzy uczestnikami transakcji w której poredniczy serwis ElektrownieWiatrowe.pl, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
Przeniesienie odpowiedzialnoci
13. Elektrownie Wiatrowe.pl nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za:
a). tre ogosze oraz linki do zasobów ujtych w treci ogoszenia,
b). zamieszczenie przez uytkowników danych niezgodnych z prawd lub podanie danych faszywych,
c). za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie ElektrownieWiatrowe.pl zostan wykorzystane,
d). funkcjonowanie serwisu i wynike z tego faktu komplikacje.
14. Rezerwujemy prawo do:
a). usuwania ogosze niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
b). modyfikowania niniejszego regulaminu,
c). czasowego przerywania pracy serwera,
d). zmiany wysokoci opat.

Strona g管 Dodaj og㺥nie Szukaj Og㺥nia O nas Kontakt Regulamin Do䵪 Telefon

carsrental.com.pl

Portal Partnerski: GoSale
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj꠼A Href='http://www.elektrowniewiatrowe.pl/index.php?page=regulamin'>Regulaminu
Prawa Autorskie: JoPa 2007